סרט זיכרון - בימוי והפקה

לזכרו של גרמן רוג'קוב הי"ד

מתוך אירוע "בעוז רוחם", מפעלות הציונות הדתית 

סרט זיכרון - בימוי והפקה

לזכרו של גרמן רוג'קוב הי"ד

מתוך אירוע "בעוז רוחם", מפעלות הציונות הדתית 

שיר השירים, אלקנה

052-5226703

© Techiya Plavin