top of page

סרטון תדמית לישוב חמדת - בימוי צילום והפקה

בסגנון קצת אחר...

סרטון תדמית לישוב אלקנה - בימוי והפקה

אלקנה, מצאתי את שאהבה נפשי

סרט תדמית לגרעין אדווה - בימוי צילום והפקה

גרעין תורני קריית מלאכי

איגוד רבני הקהילות ומפעלות הציונות הדתית

אירוע סליחות המוני תשע"ה

bottom of page