מחירון

פורים 2019

חבילה "תכלס לפורים"

250 ש"ח

צילומי תחפושות

חצי שעה צילומים

10 תמונות מעובדות

עד 3 בני משפחה בנפרד או משפחתית יחד

חבילה קלאסית

800 ש"ח

צילומי משפחה מלאים

שעתיים צילומים

40 תמונות מעובדות

אביזרים מיוחדים לצילומים

גלריה אישית באתר

חבילה בסיסית

550 ש"ח

צילומי משפחה + תחפושות

שעה צילומים

25 תמונות מעובדות

גלריה אישית באתר